Teater masker

TEATER MO

Odysséen av teater mo

Sommarturné:

  • 2/6 Rimbostämman
  • 9/6 Teater MO
  • 30/6 Barnens dag Rimbo
  • 17/7 Furusund
  • 19/7 Rånäs
  • 20/7 Grisslehamn

Odysséen

En skärgårdsodyssé baserad på Homeros Odysséen

Följ Sven - skärgårdens Odysseus på hans irrfärder i den svenska arkipelagen, bland cykloper, fagra nymfer, monster och smugglare. Homeros klassiska text Odysséen vävs samman skrönor och historier från Roslagen och bildar en sagoväv som glittrar av skratt och galna infall.

Praktisk information

Regissör: Ivan Monthan
Medverkande: Ivan Monthan
Lokaler: Teaterar, gymnastiksalar, bibliotek, samlingssalar, lekrum, förskolor el. likn.
Publikantal:
Spelyta: (BXDXH) 3 x 2 x 2 m
Mörkläggning: ej ett krav
Teknik: Vanligt eluttag
Byggtid/Rivtid: 1h /1h
Pris: Kontakta Teater MO
Längd: ca 1h

Kontakt och boka på turné och hemmascen: 0736 - 797 656 eller info@teatermo.se

Koppling till LGR11


Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förskoleklassen
Skapande och estetiska uttrycksformer
Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Svenska
Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter
Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av … dramatik, sagor och myter.

språkbruk
Skillnader mellan tal­ och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk. ”

LGR11

Affisch, bilder.

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad!